18th INTERNATIONAL HANDBALL TOURNAMENT „LOKOMOTIVA CUP“

 

TOURNAMENT RULES (2022)

 

U 2006

U kategoriji U 2006 se takmiči deset (10) ekipa podjeljenih u dvije (2) grupe (A, B,). Utakmice se igraju 2 x 20 minuta.U grupama se igra na principu “svako sa svakim”. Po završetku grupa po dvije (2) najboljeplasirane ekipe će izboriti plasman u polufinale.
Ukrštaju se po sledećem principu:
A1 –B2 , B1 – A2
Trećeplasirane ekipe igraju za 5. mjesto A3 – B3
Četvrtoplasirane ekipe za 7. mjesto A4 – B4
Petoplasirane ekipe za 9. mjesto A5 – B5

 

U 2008

U kategoriji U 2008 se takmiči jedanaest (11) ekipa podjeljenih u dvije (2) grupe (A, B,). Utakmice se igraju 2 x 20 minuta.U grupama se igra na principu “svako sa svakim”. Po završetku grupa po dvije (2) najboljeplasirane ekipe će izboriti plasman u polufinale.
Ukrštaju se po sledećem principu:
A1 –B2 , B1 – A2
Trećeplasirane ekipe igraju za 5. mjesto A3 – B3
Četvrtoplasirane ekipe za 7. mjesto A4 – B4
Petoplasirane ekipe za 9. mjesto A5 – B5
Poslednjeplasirana je ekipa koja u grupi sa 6 ekipa zauzme poslednje mjesto.

 

U 2010

U kategoriji U 2010 se takmiči dvanaest (12) ekipa podjeljenih u dvije (2) grupe (A, B,). Utakmice se igraju 2 x 15 minuta.U grupama se igra na principu “svako sa svakim”. Po završetku grupa po dvije (2) najboljeplasirane ekipe će izboriti plasman u polufinale.
Ukrštaju se po sledećem principu:
A1 –B2 , B1 – A2
Trećeplasirane ekipe igraju za 5. mjesto A3 – B3
Četvrtoplasirane ekipe za 7. mjesto A4 – B4
Petoplasirane ekipe za 9. mjesto A5 – B5
Šestoplasirane ekipe za 11. mjesto A6 – B6