XVIII MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR „LOKOMOTIVA KUP“

18th INTERNATIONAL HANDBALL TOURNAMENT „LOKOMOTIVA CUP“

 

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

TOURNAMENT REGULATIONS

 

 

 

BRČKO, 25. Novembar 2022.

BRCKO, November, 25th 2022.

 

 

Član 1.

Ovim Propozicijama se određuje način takmičenja na 17. Međunarodnom rukometnom turniru “LOKOMOTIVA KUP ”. Propozicijama se utvrđuje poredak, kao i druga prava, obaveze i dužnosti učesnika.

Article 1.

These regulations determined the competition system in the tournament, as well as the other rights, obligations and duties of all tournament participants.

Član 2.

Takmičenjem na turniru koji se igra u uzrasnim kategorijama U-2010 , U -2008 i U -2006 rukovodi Komesar kojeg imenuje organizator. Komesar ima obaveze i dužnost da:

– Upravlja takmičenjem na osnovu ovih Propozicija

– Registruje utakmice

– Odlučuje o svim pitanjima u prvom stepenu odlučivanja

– Odlučuje o kaznama u prvom stepenu

– Vrši delegiranja službenih lica za utakmice

– Radi ostale poslove u cilju dobre organizacije

– Objavljuje Biltene nakon svakog dana takmičenja

– Donosi odluke o žalbama ekipa, najkasnije 2 sata prije naredne ekipe podnosioca žalbe

Article 2.

Competitions in the tournament in age categories  U -2010, U – 2008 and U – 2006 and U – 2002 will be led by the Commissioner, which is named by the OC. He has duties:

– To manage competitions using at the same time all parts of this Regulations

– To register all matches

– Make decisions about all questions in the first level

– Make decisions about all punishments in the first level

– Nominate officials for entire competitions

– Doing other things for better organization of the tournament

– Edited a Bulletin after every competitions day

– Make a decision about teams appeal at least two hours before the next  match of that team

Član 3.

Sve ekipe koje igraju na Turniru su dužne na Tehničkom sastanku koji će se održati dan prije početka takmičenja predočiti sastave ekipa koji će biti potvrđene važećom putnom ispravom za svakog člana ekipe. Osim ovoga, lista članova ekipa treba da sadrži prezime i ime, te broj na dresu koji će biti isti za sve utakmice Turnira. Pored prezimena i imena službenih predstavnika klubova treba da bude označena funkcija koju isti obnaša.

 

 

Article 3.

All teams have a duty to bring their own player list to the technical meeting, which will be held one night before the tournament start. As proof of correct players and official’s data, they have to bring all passport as well. Player list must have next details: surname, name, shirt nubmer. For team officialls, beside surname and name, please sign a function for all persons.

Član 4.

Za svaku utakmicu se, najkasnije 45 minuta prije početka utakmice, mora sastaviti Zapisnik, koji prije početka utakmice moraju potpisati Službeni predstavnici ekipa i zdravstvena osoba. Ukoliko neka od ekipa želi promjeniti sastav za pojedine utakmice, službeni predstavnik je dužan takvu promjenu blagovremeno, a najkasnije 60 minuta prije termina utakmice na kojoj se želi vršiti promjena.

Article 4.

At least 45 minutes before every match, confirmed by the signature of the team’s officials and official doctor, a match report must be prepared. If some of the teams want to make some changes in the player list, they can do it in last 60 minutes before starting the game

Član 5.

Ekipe su dužne nastupiti u jednoobraznoj opremi. Boje dresova svih igrača koji nastupaju kao golmani u jednoj ekipi moraju biti iste, ali se moraju razlikovati od boje dresova igrača sopstvene ekipe, protivničke ekipe i golmana protivničke ekipe. Prvoimenovana ekipa ima pravo izbora boje opreme u kojoj će nastupiti.

Article 5.

All players in one team must play in the same color of equipment. Also, all goalkeepers colors in one team must be the same, but different than the colors of their, team the opponent players and the opponent goalkeepers colors.

Član 6.

Ukoliko Službeni predstavnik ekipe bude diskvalifikovan, zapisnik će potpisati druga službena osoba ekipe.

Article 6.

If an official representative of the club is punished with disqualification, a match report will be signed by the other member of the team.

Član 7.

U skladu sa odlukom organizatora, a zbog velikog broja utakmica na turniru određuju se  vremena trajanja igre po kategorijama, kao i veličina lopte za igru, i to :

 • vrijeme trajanja utakmica za uzrasne kategorije 2006 je 2 x 20 minuta a u kategoriji 2008 je 2 x 20 minute, a za kategoriju 2010 je 2×15 minuta sa odmorom od 5 minuta između dva poluvremena.
 • Utakmice u kategoriji U 2010 se igraju loptama veličine 1
 • utakmice u kategoriji U – 2008 se igraju loptama veličine 2
 • utakmice u kategoriji U 2006 se igraju loptama veličine 3. U slučaju dogovora obe ekipe veličina lopte može da se mijenja.
 • vremenske kazne za isključene igrače u svim kategorijama  traju jednu minute izuzev kategorije U 2006 gdje isključenja traju 2 minute
 • ekipama je dozvoljeno koristiti po jedan ekipni time out u svakom poluvremenu. Ukoliko ekipa u nekom poluvremenu nije koristila ekipni time out, u drugom poluvremenu ima pravo na samo jedan ekipni time out.
 • Prije početka utakmice, ekipa A  dužna je obezbjediti 2 ispravne lopte.
 • Za svaku pobjedu ekipe osvajaju 2 boda, nerješeno 1 bod i poraz 0 bodova.

 

Article 7.

Regarding the decision of the tournament organizations, the matches duration and size of the ball will be, also determined as follow:

 • 2 x 25 minutes with a break on the halftime of 5 minutes will be on matches for age category 2006.
 • 2 x 20 minutes with a break on the halftime of 5 minutes will be match durations for age categories 2008 and 2×15 minutes for age categories 2010.  
 • Time for suspensions players in all categories will be 1 minute except category 2006 where suspension will be 2 minutes.
 • In age category U – 2010 ball size will be 1 , U -2008 ball size will be 2 and in category U – 2006 ball size will be 3.
 • All teams have a right to request one team time-out each halftime. If the team does not use team time-out in the first halftime, that team has the right to request only one team time-out in the second halftime.
 • Before the match start, team A must present two balls for the play.
 • For every winning match, teams get 2 points, draw 1 point and defeat 0 points.

Član 8.

Zapisnik za utakmicu se mora pisati u 3 primjerka i to ručno, pisaćom mašinom ili na računaru. U zapisnik se, osim podataka članova ekipa, upisuju i prezimena i imena sudija, delegata, zapisničara, mjerioca vremena, službenog ljekara, kao i glavnog dežurnog.

Article 8.

Match report must be written in three copies by hand, typewriting or on the computer. Beside clubs members, report must consist surnames and names of the referees, delegate, timekeeper, scorekeeper, official doctor and floor manager.

Član 9.

Delegiranja službenih lica za prvi takmičarski dan će se obaviti nakon tehničkog sastanka, dan prije početka Turnira. Delegiranja službenih lica za naredne dane će se obavljati na kraju svakog takmičarskog dana.

Article 9.

Officials nominations for the first day of the competitions will be announced immediately after Technical meeting. For the next days, nominations will be on the end of the competitions days.

Član 10.

Delegat je obavezan pogledati sadržaj Biltena prije svake utakmice i postupati po istom, naročito u slučaju zabrane nastupa na utakmici igrača ili službene osobe ekipe.

Article 10.

Match Delegate has a duty to control Bulletin before all matches, especialy in the case of players, or club officials punishments .

Član 11.

Osobe koje daju Izjavu uz Zapisnik sa utakmice, moraju to uraditi na kulturan način, te Izjavu potkrijepiti adekvatnim obrazloženjima, naročito u slučaju Žalbe na utakmicu.

Article 11.

Persons which submit a statement in match report must do it on fair and sportsmanlike maneer, and with adequite explanations, special in the case of appeal on the match. 

Član 12.

Organizator turnira je dužan obezbjediti prisustvo adekvatne zdravstvene osobe, koja će tokom trajanja turnira biti na raspolaganju u slučaju potrebe za ukazivanjem medicinske pomoći. Utakmica se NE MOŽE IGRATI BEZ PRISUSTVA ADEKVATNE ZDRAVSTVENE OSOBE.

Article 12.

Entire tournament, organisator must make sure a qualified medical person. In the case that person is not present in the sports hall, IT IS FORBIDEN TO START WITH MATCH.

Član 13.

Takmičenje se sprovodi po jednostrukom bod sistemu. Ekipe će biti razvrstane u grupe u kojima će se igrati prva faza takmičenja. U zavisnosti od broja ekipa u grupi će se odrediti broj utakmica i način igranja grupne faze takmičenja. Za pobjedu na utakmicama grupne faze takmičenja na turniru se dobija dva boda, za nerješen rezultat jedan bod, te za poraz nula bodova.

Article 13.

All teams will be divided in the groups, depend of the number of the teams. Every team play against all teams in the group. For defeating opponent all teams give 2 points, for the draw, all teams give 1 point and for the lost match 0 point.

Član 14.

Poredak nakon odigranog grupnog dijela takmičenja se određuje na osnovu osvojenih bodova na svim utakmicama. Ukoliko dvije ili više ekipa imaju jednak broj osvojenih bodova nakon grupne faze, poredak se određuje na sljedeći način:

 • Ako dvije ekipe imaju isti broj bodova u grupnoj fazi bolje plasirana je ekipa koja je ostvarila pobjedu u međusobnoj utakmici
 • U slucaju da vise od dvije ekipe imaju isti broj bodova najbolje plasirana je ekipa sa najvise osvojenih bodova u medjusobnim utakmicama
 • Ako je I ovo isto najbolje plasirana je ekipa sa najboljom gol razlikom u medjusobnim duelima zainteresovanih ekipa
 • ako je i ovo isto, bolje plasirana ekipa je ona koja ima bolju gol razliku u grupnoj fazi takmičenja
 • ako je i ovo isto, bolje plasirana je ekipa koja je postigla najviše golova na utakmicama grupne faze
 • bolje plasirana ekipa se određuje žrijebom kojim rukovodi Komesar

Article 14.

Ranking after group stage will be determined by number of points of all teams.

 • If two teams had the same number of points in group stage, better team is team who is win the game between that two teams
 • If three or more teams have same points better is team who have more points in games just between that teams
 • If this criteria is the same the best is team with better goal differences in matches of that teams
 • If this criteria is the same the best team who had best goal differences in group stage
 • If this criteria is the same the best team is the team with the highest number of scored goals in group stage
 • as a last possibility, better team will be determine by a coin – toss, led by Commissioner

Član 15 .

Pobjednika svih utakmica za plasman, u slučaju nerješenog rezultata, odrediće izvođenje 5 serija sedmeraca.

Article 15.

If the placement match result is drawn, the winner will be decided by execution of a seven meters throws.

Član 16.

Kazna DISKVALIFIKACIJE SA PRIJAVOM je suspenzija nastupa na narednoj utakmici.

Article 16.

DISQUALIFICATION WITH REPORT means – suspension for the next match.

Član 17.

U cilju veoma važne potrebe poštivanja satnice Turnira, nalaže se ekipama da zagrijavanja prije utakmice obavljaju u prostoru koji je predviđen za isto, a ne na terenima na kojima se igraju utakmice. Maksimalna zagrijavanja sa loptom na terenu će trajati 5 minuta.

Article 17.

With a goal to respect tournament schedule, we kindly ask all teams representatives to manage warm up for their teams in the space beside playing court. Total time for warm up on the playing court will be 5 minutes.

 

 

 

Organizacioni odbor

Organizing Committee